INFORMĀCIJA PRESEI

Monetārās politikas lēmumi

2008. gada 10. aprīlī

Šīsdienas sanāksmē ECB Padome nolēma, ka minimālā pieteikuma procentu likme galvenajām refinansēšanas operācijām, kā arī aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme un noguldījumu iespējas uz nakti procentu likme netiks mainīta (attiecīgi 4.00%, 5.00% un 3.00%).

Preses konferencē, kas sāksies šodien plkst. 14.30 pēc Viduseiropas vasaras laika, ECB prezidents komentēs apsvērumus, uz kuriem balstās šie lēmumi.

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner
Press conference

Kontaktinformācija presei