KOMUNIKAT PRASOWY

Decyzje w sprawie polityki pieniężnej

5 października 2006 r.

Na dzisiejszym posiedzeniu, które odbyło się w Paryżu, Rada Prezesów EBC podjęła następujące decyzje w sprawie polityki pieniężnej:

  1. Minimalna oferowana stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących Eurosystemu zostanie podwyższona o 25 punktów bazowych do poziomu 3,25%, począwszy od operacji rozliczanej w dniu 11 października 2006 r.
  2. Stopa kredytu banku centralnego na koniec dnia zostanie podwyższona o 25 punktów bazowych do poziomu 4,25% z dniem 11 października 2006 r.
  3. Stopa depozytu w banku centralnym na koniec dnia zostanie podwyższona o 25 punktów bazowych do poziomu 2,25% z dniem 11 października 2006 r.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na dzisiejszej konferencji prasowej, która rozpocznie się o godzinie 14.30 (czasu środkowoeuropejskiego letniego).

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner

Kontakt z mediami