PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

31 augusti 2006

Vid ECB-rådets sammanträde idag beslutades att lägsta anbudsränta på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten skall vara oförändrade på respektive 3,0 %, 4,0 % och 2,0 %.

Vid dagens presskonferens, som börjar kl. 14.30, kommer ECB:s ordförande att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut.

Webcast
ECB press conference

  • Webcast banner

Kontakt för media