PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

3 augusti 2006

Vid sitt sammanträde idag fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

  1. Lägsta anbudsränta på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner kommer att höjas med 25 punkter, till 3,0 %, att gälla från och med den transaktion som träder i kraft den 9 augusti 2006.
  2. Räntan på utlåningsfaciliteten kommer att höjas med 25 punkter, till 4,0 %, gällande från den 9 augusti 2006.
  3. Räntan på inlåningsfaciliteten kommer att höjas med 25 punkter, till 2,0 %, gällande från den 9 augusti 2006.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14.30 (centraleuropeisk tid).

Webcast
ECB press conference

  • Webcast banner

Kontakt för media