KOMUNIKAT PRASOWY

Decyzje w sprawie polityki pieniężnej

2 lutego 2006 r.

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów EBC postanowiła, że minimalna oferowana stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio 2,25%, 3,25% oraz 1,25%.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na dzisiejszej konferencji prasowej, która rozpocznie się o godzinie 14.30.

Press conference

  • webcast banner

Introductory statement

Kontakt z mediami