PERSBERICHT

Monetaire-beleidsbeslissingen

1 december 2005

Tijdens zijn vandaag gehouden vergadering heeft de Raad van Bestuur van de ECB de volgende monetaire-beleidsbeslissingen genomen:

  1. De minimale inschrijvingsrente voor de basis-herfinancieringstransacties van het Eurosysteem wordt met 0,25 procentpunt verhoogd naar 2,25%, met ingang van de transactie die zal worden verrekend op 6 december 2005.
  2. De rentevoet voor de marginale beleningsfaciliteit wordt met 0,25 procentpunt verhoogd naar 3,25%, met ingang van 6 december 2005.
  3. De rentevoet voor de depositofaciliteit wordt met 0,25 procentpunt verhoogd naar 1,25%, met ingang van 6 december 2005.

De President van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 uur begint.

Webcast

  • webcast banner

Contactpersonen voor de media