SPOROČILO ZA JAVNOST

Izjava Sveta ECB o poročilu Ekonomsko-finančnega sveta o izboljšanju izvajanja Pakta o stabilnosti in rasti

21. marec 2005

Svet ECB izraža globoko zaskrbljenost glede predlaganih sprememb v Paktu o stabilnosti in rasti. Treba se je izogibati spremembam v korektivnem delu Pakta, ki zmanjšujejo zaupanje v javnofinančni okvir Evropske unije in vzdržnost javnih financ v državah članicah euro območja. Svet ECB se je seznanil tudi s predlaganimi spremembami glede preventivnega dela Pakta, ki so skladne z možno krepitvijo te strani Pakta.

Politika zdravih javnih financ in denarna politika, usmerjena k ohranjanju cenovne stabilnosti, sta temeljna pogoja za uspeh ekonomske in monetarne unije. Hkrati sta neogibni za makroekonomsko stabilnost, rast in povezanost v euro območju. Nujno je, da države članice, Evropska komisija in Svet Evropske unije dosledno in odločno izvajajo dopolnjeni okvir, ki spodbuja oblikovanje preudarne javnofinančne politike.

Bolj kot kdajkoli prej je v sedanjih razmerah pomembno, da vse udeležene strani izpolnijo svoj del odgovornosti. Javnosti in trgom zagotavljamo, da ostaja Svet ECB trdno zavezan svoji nalogi vzdrževanja stabilnosti cen.

Stiki za medije