INFORMĀCIJA PRESEI

Monetārās politikas lēmumi

2004. gada 7. oktobrī

ECB Padome šīsdienas sanāksmē, kas notika Briselē, nolēma, ka minimālā pirkšanas procentu likme galvenajām refinansēšanas operācijām, kā arī aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme un noguldījumu iespējas procentu likme netiks mainīta (attiecīgi 2.00%, 3.00% un 1.00%).

Preses konferencē, kas sāksies šodien plkst. 14.30, ECB prezidents komentēs apsvērumus, uz kuriem balstās šie lēmumi.

Kontaktinformācija presei