SPOROČILO ZA JAVNOST

Sklepi o denarni politiki

6. maj 2004

Na današnjem sestanku v Helsinkih je Svet ECB sklenil, da bo obrestno mero za glavne posle refinanciranja ter obrestne mere za odprto ponudbo mejnega posojanja in depozite ohranil nespremenjene na ravni 2,00%, 3,00% oziroma 1,00%.

Predsednik ECB bo razloge za te sklepe komentiral na tiskovni konferenci, ki se bo začela danes ob 14.30.

Stiki za medije