INFORMĀCIJA PRESEI

Monetārās politikas lēmumi

2004. gada 6. maijā

ECB Padome šīsdienas sanāksmē, kas notika Helsinkos, nolēma, ka minimālā pirkšanas procentu likme galvenajām refinansēšanas operācijām, kā arī aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme un noguldījumu iespējas procentu likme netiks mainīta (attiecīgi 2.00%, 3.00% un 1.00%).

Preses konferencē, kas sāksies šodien plkst. 14.30 pēc Viduseiropas laika, ECB prezidents komentēs apsvērumus, uz kuriem balstās šie lēmumi.

Kontaktinformācija presei