LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n neuvoston lausunto Ecofin-neuvoston päätelmistä, jotka koskevat liiallisten alijäämien korjaamista Ranskassa ja Saksassa

25.11.2003

Viimeisimmässä kokouksessaan EKP:n neuvosto asettui sille kannalle, että Euroopan komission suositukset seuraaviksi toimiksi liiallisten alijäämien menettelyssä veivät sääntöjen ja menettelyjen tulkinnan äärimmilleen.

Ecofin-neuvosto päätti tänään, ettei se ryhdy komission suositusten mukaisiin toimiin Ranskan ja Saksan suhteen. EKP:n neuvosto pitää kehitystä erittäin valitettavana ja jakaa komission julkisesti esitetyn näkemyksen Ecofin-neuvoston päätelmistä.

Ecofin-neuvoston päätelmiin liittyy vakavia riskejä. On olemassa vaara, että tällainen vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen ja menettelyjen noudattamatta jättäminen syö institutionaalisen rakenteen uskottavuutta ja horjuttaa luottamusta jäsenvaltioiden julkisen talouden terveyteen eri puolilla euroaluetta.

EKP:n neuvosto huomioi Ranskan ja Saksan sitoumukset korjata liialliset alijäämät mahdollisimman pian, viimeistään vuonna 2005, ja kehottaa voimakkaasti hallituksia myös suoriutumaan tästä tehtävästä. Tehokkaat toimet ovat nyt täysin välttämättömiä luottamuksen säilyttämiseksi.

Suuri yleisö voi edelleen luottaa siihen, että EKP:n neuvosto pitää vankkumatta kiinni sitoumuksestaan ylläpitää hintavakautta.

Yhteyshenkilöt