PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

6 mars 2003

Vid sitt sammanträde idag fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

  1. Lägsta anbudsränta på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner sänks med 0,25 procentenheter till 2,50 % från och med den transaktion som träder i kraft den 12 mars 2003.
  2. Räntan på utlåningsfaciliteten sänks med 0,25 procentenheter till 3,50 %, gällande från den 7 mars 2003.
  3. Räntan på inlåningsfaciliteten sänks med 0,25 procentenheter till 1,50 %, gällande från den 7 mars 2003.

ECBs ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar klockan 14.30 idag.

Kontakt för media