PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

6 mars 2003

Vid sitt sammanträde idag fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

  1. Lägsta anbudsränta på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner sänks med 0,25 procentenheter till 2,50 % från och med den transaktion som träder i kraft den 12 mars 2003.
  2. Räntan på utlåningsfaciliteten sänks med 0,25 procentenheter till 3,50 %, gällande från den 7 mars 2003.
  3. Räntan på inlåningsfaciliteten sänks med 0,25 procentenheter till 1,50 %, gällande från den 7 mars 2003.

ECBs ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar klockan 14.30 idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Kontakt för media