PERSBERICHT

Monetaire-beleidsbeslissingen

6 maart 2003

Tijdens zijn vandaag gehouden vergadering heeft de Raad van Bestuur van de ECB de volgende monetaire-beleidsbeslissingen genomen:

  1. De minimale inschrijvingsrente voor de basis-herfinancieringstransacties van het Eurosysteem wordt met 0,25 procentpunt verlaagd naar 2,50%, met ingang van de transactie die zal worden verrekend op 12 maart 2003.
  2. De rentevoet voor de marginale beleningsfaciliteit wordt met 0,25 procentpunt verlaagd naar 3,50%, met ingang van 7 maart 2003.
  3. De rentevoet voor de depositofaciliteit wordt met 0,25 procentpunt verlaagd naar 1,50%, met ingang van 7 maart 2003.

De President van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 uur begint.

Contactpersonen voor de media