PRESSEMEDDELELSE

Ny ECB-forordning vedrørende mindstereserver

23. april 2002

Styrelsesrådet for ECB vedtog på sit møde den 18. april 2002 en ny forordning om anvendelse af mindstereserver, som ændrer forordningen af 1. december 1998 (ECB/1998/15).

Det primære formål med den nye forordning er at tydeliggøre en række forhold med hensyn til mindstereserver. I henhold til den nye forordning underlægges e-pengeinstitutter mindstereservekrav. Forordningen indfører endvidere, at institutter, hvis tilladelse er inddraget eller bortfaldet, eller som er under afviklingsbehandling, automatisk fritages for reservekrav. Denne automatiske fritagelse anses for hensigtsmæssig med henblik på en administrativ forenkling. Endelig er formlen, der anvendes til beregning af afkast af reservekravsbeholdningen, blevet ændret, eftersom det er muligt at afvikle mere end én primær markedsoperation på én og samme dag (det kan fx være tilfældet ved en "delauktion").

Forordningen er blevet offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende i dag og kan findes på ECBs websted. Den træder i kraft den 24. maj 2002.

Medie- og pressehenvendelser