PERSBERICHT

PRESIDENTSCHAP VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

7 februari 2002

Dr. Willem F. Duisenberg, President van de Europese Centrale Bank (ECB), heeft besloten terug te treden als President van de ECB op 9 juli 2003, de dag van zijn achtenzestigste verjaardag. De heer Duisenberg heeft gisteren J. M. Aznar López, in diens hoedanigheid van Voorzitter van de Europese Raad, en R. de Rato y Figaredo, in diens hoedanigheid van Voorzitter van de Ecofin-Raad, schriftelijk op de hoogte gebracht van zijn besluit. Tevens heeft de heer Duisenberg de leden van de drie besluitvormende organen van de ECB, de Directie, de Raad van Bestuur en de Algemene Raad, mondeling op de hoogte gesteld.

De beslissing van de heer Duisenberg dient te worden gezien tegen de achtergrond van zijn, ter gelegenheid van de vergadering van de Europese Raad op 2 en 3 mei 1998, afgelegde verklaring dat hij vanwege zijn leeftijd niet de volledige termijn van acht jaar als President van de ECB, welke termijn op 1 juni 1998 inging, wenste te vervullen.

Contactpersonen voor de media