LEHDISTÖTIEDOTE:

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄJOHTAJAN TOIMI

7.2.2002

Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtaja Willem F. Duisenberg on päättänyt erota tehtävästään 68. syntymäpäivänään 9.7.2003. Pääjohtaja Duisenberg ilmoitti eilen päätöksestään kirjallisesti Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle J. M. Aznar Lópezille sekä Ecofin-neuvoston puheenjohtajalle R. de Rato y Figaredolle. Duisenberg on myös ilmoittanut asiasta suullisesti EKP:n kolmen päätöksentekoelimen (EKP:n neuvoston, johtokunnan ja yleisneuvoston) jäsenille.

Duisenbergin päätöksen taustalla on hänen Eurooppa-neuvoston 2.–3.5.1998 pitämässä kokouksessa antamansa lausunto, jossa hän ilmoitti, ettei hän ikänsä huomioon ottaen halunnut toimia EKP:n pääjohtajan tehtävässä koko kahdeksan vuoden kautta. Duisenbergin toimikausi alkoi 1.6.1998.

Yhteyshenkilöt