LEHDISTÖTIEDOTE:

EKP:N PÄÄTÖSVUONNA 2002 LIIKKEESEEN LASKETTAVIEN KOLIKOIDEN MÄÄRÄSTÄ

20.12.2001

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 106 artiklan 2 kohdan mukaisesti Euroopan keskuspankilla (EKP) on yksinoikeus hyväksyä euroalueen maiden liikkeeseen laskemien kolikoiden määrä. Tämän johdosta EKP:n neuvosto on päättänyt hyväksyä seuraavat euroalueella vuonna 2002 liikkeeseen laskettavien eurokolikoiden määrät:

Vuonna2002 liikkeeseen laskettavat k ä ytt öö n tarkoitetut kolikot ja liikkeeseen laskettavat ker ä ilyko likot (ei tarkoitettu k ä ytett ä v ä ksi maksuv ä lineen ä ) (miljoonina euroina)
Belgia 854,5
Saksa 7513,0
Kreikka 726,6
Espanja 1757,5
Ranska 2 521,7
Irlanti 426,2
Italia 3700,6
Luxemburg 100,0
Alankomaat 1280,0
It ä valta 964,5
Portugali 470,0
Suomi 360,0

Tämä päätös julkaistaan lähipäivinä Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Yhteyshenkilöt