PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

8 november 2001

Vid sitt sammanträde idag fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

  1. Lägsta anbudsränta på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner kommer att sänkas med 0,50 procentenheter till 3,25 % från och med den transaktion som träder i kraft den 14 november 2001.
  2. Räntan på utlåningsfaciliteten kommer att sänkas med 0,50 procentenheter till 4,25 %, gällande från den 9 november 2001.
  3. Räntan på inlåningsfaciliteten kommer att sänkas med 0,50 procentenheter till 2,25 %, gällande från den 9 november 2001.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar klockan 14.30 idag.

Kontakt för media