ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Aποφάσεις νομισματικής πολιτικής

25 Οκτωβρίου 2001

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη μορφή τηλεσύσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε ότι το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα στο 3,75%, 4,75% και 2,75% αντιστοίχως.

Εκπρόσωποι Τύπου