PERSBERICHT

Monetaire-beleidsbeslissingen

21 juni 2001

Tijdens de vergadering van vandaag, die werd gehouden in Dublin, heeft de Raad van Bestuur van de ECB besloten dat de minimale inschrijvingsrente voor de basis-herfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit onveranderd zullen blijven op respectievelijk 4,50%, 5,50% en 3,50%.

De President van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 uur (Midden-Europese tijd) begint.

Contactpersonen voor de media