ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής

10 Μαΐου 2001

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής:

  1. Το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος θα μειωθεί κατά 0,25 της εκατοστιαίας μονάδας στο 4,50%, το οποίο τίθεται σε ισχύ με την πράξη που πρόκειται να διακανονιστεί στις 15 Μαΐου 2001.
  2. Το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα μειωθεί κατά 0,25 της εκατοστιαίας μονάδας στο 5,50%, το οποίο τίθεται σε ισχύ στις 11 Μαΐου 2001.
  3. Το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα μειωθεί κατά 0,25 της εκατοστιαίας μονάδας στο 3,50%, το οποίο τίθεται σε ισχύ στις 11 Μαΐου 2001.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ θα αναλύσει τις σκέψεις που οδήγησαν στη λήψη αυτών των αποφάσεων κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 2.30 μ.μ.

Εκπρόσωποι Τύπου