PERSBERICHT

Monetaire-beleidsbeslissingen

14 december 2000

Tijdens de vergadering van vandaag heeft de Raad van Bestuur van de ECB de volgende monetaire-beleidsbeslissingen genomen:

  1. De minimale inschrijvingsrente voor de basis-herfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit blijven onveranderd op respectievelijk 4,75%, 5,75% en 3,75%.

  2. De referentiewaarde voor de jaarlijkse groei van het ruime monetaire aggregaat M3 blijft ongewijzigd op 4 1/2%.

De President van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 begint.

Contactpersonen voor de media