PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

20 juli 2000

ECB-rådet beslutade vid sitt sammanträde idag att lägsta anbudsränta på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten skall vara oförändrade på respektive 4,25%, 5,25% och 3,25%.

Kontakt för media