PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

25 maj 2000

ECB-rådet beslutade vid sitt sammanträde idag, som hölls i form av en telefonkonferens, att räntorna på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna, utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten skall vara oförändrade på 3,75%, 4,75% och 2,75%.

Kontakt för media