PERSBERICHT

Monetaire-beleidsbeslissingen

25 mei 2000

Tijdens de vergadering van vandaag, die werd gehouden in de vorm van een teleconferentie, heeft de Raad van Bestuur van de ECB besloten dat de rentetarieven voor de basis-herfinancieringstransacties, de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit onveranderd zullen blijven op respectievelijk 3,75%, 4,75% en 2,75%.

Contactpersonen voor de media