PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

2 mars 2000

ECB-rådet beslutade vid sitt sammanträde idag att räntorna på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna, utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten skall vara oförändrade på 3,25%, 4,25% och 2,25%.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid presskonferensen [EN] klockan 14.30 idag.

Kontakt för media