ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής

17 Φεβρουαρίου 2000

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση (η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεσύσκεψης), το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε ότι τα επιτόκια των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης, της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα στο 3,25%, 4,25% και 2,25% αντιστοίχως.

Εκπρόσωποι Τύπου