PERSBERICHT

Monetaire-beleidsbeslissingen

2 december 1999

Tijdens de vandaag gehouden vergadering heeft de Raad van Bestuur van de ECB de volgende monetaire-beleidsbeslissingen genomen:

  1. De rentetarieven voor de basis-herfinancieringstransacties, de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit blijven onveranderd op respectievelijk 3,0%, 4,0% en 2,0%.
  2. De referentiewaarde voor de jaarlijkse groei van het ruime monetaire aggregaat M3 blijft 4½%.

De President van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 uur begint.

Contactpersonen voor de media