PERSBERICHT

MONETAIRE-BELEIDSBESLISSINGEN

15 juli 1999

Tijdens de vandaag gehouden vergadering heeft de Raad van Bestuur van de ECB besloten dat de rentetarieven voor de basis-herfinancieringstransacties, de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit onveranderd zullen blijven op respectievelijk 2,5%, 3,5% en 1,5%.

De President van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.00 uur begint.

Contactpersonen voor de media