EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

tammikuu 2009

Toiminnalliset kysymykset

Sveitsin frangin määräisen likviditeetin tarjonta eurojärjestelmän vastapuolille

EKP:n neuvosto päätti 15.1.2009 yhdessä Sveitsin keskuspankin kanssa, että Sveitsin frangin määräisen likviditeetin tarjoamista eurojärjestelmän vastapuolille jatketaan ainakin huhtikuun loppuun saakka suorittamalla valuuttaswapoperaatioita euron ja frangin välillä viikon maturiteetilla. Keskuspankit julkaisivat verkkosivuillaan yhteisen lehdistötiedotteen 16.1.2009.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto valtiontakauksesta Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 19.12.2008 Slovenian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon valtiontakauksen myöntämiseen sovellettavista perusteista ja ehdoista (CON/2008/88). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto rahapolitiikan välineistä Latviassa

EKP:n neuvosto antoi 19.12.2008 Latvian keskuspankin pyynnöstä lausunnon rahapolitiikan välineistä (CON/2008/89). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto setelien ja kolikoiden käsittelystä ja jakelusta sekä väärentämisen ehkäisemisestä Unkarissa

EKP:n neuvosto antoi 22.12.2008 Unkarin keskuspankin pyynnöstä lausunnon setelien ja kolikoiden käsittelystä ja jakelusta sekä teknisistä toimenpiteistä väärentämisen ehkäisemiseksi (CON/2008/90). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto irtisanomiskorvauksia koskevien sääntöjen soveltamisesta Belgian keskuspankkiin

EKP:n neuvosto antoi 22.12.2008 Belgian oikeusministeriön pyynnöstä lausunnon pörssiyhtiöiden johtajien irtisanomiskorvauksia koskevien rajoitusten soveltamisesta Nationale Bank van Belgiëen / Banque Nationale de Belgiqueen (CON/2008/91). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Slovenian valtion lainoista

EKP:n neuvosto antoi 22.12.2008 Slovenian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon valtion lainojen myöntämiseen sovellettavista perusteista ja ehdoista (CON/2008/92). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto rajat ylittäviä maksuja koskevasta yhteisön lainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 6.1.2009 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon uudesta asetuksesta rajatylittävistä maksuista yhteisössä (CON/2009/1) ja hyväksyi muun muassa yhdenmukaiset koodit, joita voidaan käyttää euroalueen ulkopuolisille suoritettavien (yli 50 000 euron suuruisten) maksujen koodaukseen maksutasetilastoissa, sekä yhteiset menettelyt koodien käyttöä varten. Lausunto julkaistaan myöhemmin EU:n virallisessa lehdessä, ja se on luettavissa englanninkielisenä EKP:n verkkosivuilla. Muutkin kieliversiot julkaistaan EKP:n verkkosivuilla myöhemmin.

EKP:n lausunto valtiontakauksesta Latviassa

EKP:n neuvosto antoi 7.1.2009 Latvian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon pankkilainoja koskevista valtiontakauksista (CON/2009/2). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto valtion pääomasijoituksista Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 8.1.2009 Slovenian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon ehdoista, joita sovelletaan valtion pääomasijoituksiin ja velan muuntamisiin osakkeiksi valtiontaloutta koskevan lain mukaan (CON/2009/3). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Tilastot

Tilastotietoa julkisen sektorin palkkakehityksen analyysia varten

EKP:n neuvosto tarkasteli 19.12.2008 tilastokomitean raporttia tiedoista, joiden pohjalta analysoidaan valtion palkankorotuksia euroalueen maissa, ja ilmaisi tukensa ajatukselle, että kansalliset tilastolaitokset arvioisivat julkisyhteisöjen työllistävää vaikutusta (mieluiten kokoaikaisiksi työpaikoiksi muutettuna) säännöllisesti osana neljännesvuosittaista kansantalouden sektoritilinpitoa.

EKP:n asetus erityisyhteisöjä koskevista tilastoista

EKP:n neuvosto antoi 19.12.2008 asetuksen arvopaperistamisiin osallistuvien erityisyhteisöjen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista (EKP/2008/30). Asetus julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n suuntaviivat raha-, rahoituslaitos- ja rahoitusmarkkinatilastoista

EKP:n neuvosto antoi 19.12.2008 suuntaviivat raha-, rahoituslaitos- ja rahoitusmarkkinatilastoista annettujen suuntaviivojen (uudelleenlaaditut suuntaviivat) EKP/2007/9 muuttamisesta (EKP/2008/31). Suuntaviivat julkaistaan myöhemmin EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto rahalaitossektorin taseesta

EKP:n neuvosto antoi 19.12.2008 asetuksen rahalaitossektorin taseesta (uudelleen laadittu toisinto) (EKP/2008/32). Asetus julkaistaan myöhemmin EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

EKP:n päätös asioista, jotka liittyvät Slovakian keskuspankin tulemiseen osaksi eurojärjestelmää

EKP:n neuvosto teki 31.12.2008 päätöksen Národná banka Slovenskan suorittamasta Euroopan keskuspankin pääoman maksamisesta ja valuuttavarantosaamisten siirrosta sekä sen osuuksista Euroopan keskuspankin vararahastoihin ja varauksiin (EKP/2008/33). Päätös julkaistaan myöhemmin EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Sopimus Slovakian keskuspankin saatavasta EKPJ:n perussäännön artiklan 30.3 nojalla

EKP ja Slovakian keskuspankki tekivät 31.12.2008 sopimuksen saatavasta, jolla Euroopan keskuspankki EKPJ:n perussäännön 30.3 artiklan nojalla hyvittää Slovakian keskuspankkia. Sopimus julkaistaan myöhemmin EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Yhteyshenkilöt