Ценова стабилност

14 февруари 2018 г.
What is bitcoin?
15 декември 2017 г.
Какво представлява ориентирът за паричната политика?
4 октомври 2017 г.
Защо са ниски лихвените проценти?
27 юни 2017 г.
Как иновациите водят до растеж?
8 май 2017 г.
Защо са важни стабилните цени?
12 януари 2017 г.
Защо е независима ЕЦБ?
11 август 2016 г.
Какво представляват изискванията за минимални резерви?
28 юни 2016 г.
Каква е ролята на обменните курсове?
24 юни 2016 г.
Какво представляват ЦОДР-ІІ?
6 юни 2016 г.
Програмата за закупуване на активи отблизо
25 май 2016 г.
Каква е разликата между номиналните и реалните лихвени проценти?
10 март 2016 г.
ЦОДР-ІІ накратко
10 март 2016 г.
Какво представлява лихвеният процент по депозитното улеснение?
22 януари 2016 г.
Как функционира програмата на ЕЦБ за закупуване на активи?
10 юли 2015 г.
Пет неща, които трябва да знаете за ЕЦБ
10 юли 2015 г.
Какво представлява централната банка?
10 юли 2015 г.
Какво представлява паричната политика?
18 май 2015 г.
„Изземва“ ли ЕЦБ спестявания?
22 януари 2015 г.
Какво представлява разширената програма за закупуване на активи?
12 юни 2014 г.
Отрицателният лихвен процент на ЕЦБ
5 юни 2014 г.
Какво означават за мен отрицателните лихвени проценти?