Prijevod ove stranice je u tijeku.

Objasni mi

Izgubljeni u terminologiji?
Jednostavna objašnjenja ključnih pojmova.

What is bitcoin?

What is bitcoin?

13 February 2018

Bitcoin is often called a virtual currency, but there are several reasons why it is not actually a currency. What are they? And why might you think twice before buying any?
more


What is forward guidance?

Što su smjernice buduće monetarne politike?

15. prosinca 2017.

Smjernice buduće monetarne politike ESB-a sadržavaju informacije o našim namjerama povezanima s budućom monetarnom politikom. Zašto ih objavljujemo i kako one djeluju na gospodarstvo u cjelini?
više


What are structural reforms?

Što su strukturne reforme?

18. listopada 2017.

U razdoblju nakon financijske krize političari i tvorci politika često su pozivali na strukturne reforme kako bi se potaknuo gospodarski rast. Što su strukturne reforme? Zašto je ESB, čija je zadaća održavanje stabilnosti cijena, zainteresiran za njih?
više


What is seigniorage?

Što je emisijska dobit?

7. travnja 2017.

Nova novčanica od 50 € tiskana je i čeka vas u bankomatima. No znate li kako središnje banke koje tiskaju novčanice stvaraju dobit? Saznajte više o emisijskoj dobiti u europodručju.
 više


What are non-performing loans?

Što je kolateral?

2. studenoga 2016.

Što je kolateral i zašto ga središnje banke traže?
više


Što su loši krediti?

Što su loši krediti?

12. rujna 2016.

Kredit se smatra lošim ako dužnik više od 90 dana nije platio ugovorene rate. Zašto su loši krediti problematični za banke i kako utječu na monetarnu politiku?
više


Što su minimalne obvezne pričuve?

Što su minimalne obvezne pričuve?

11. kolovoza 2016.

Od banaka se zahtijeva da drže određenu količinu sredstava na tekućim računima kod središnje banke. Zašto se to zahtijeva i kako funkcionira?
više


Što je sustav TARGET2?

Što je sustav TARGET2?

29. lipnja 2016.

Sustav TARGET2 je platni sustav koji je u vlasništvu Eurosustava i kojim upravlja Eurosustav. Zašto je važan i kako funkcionira?
više


Što je druga serija ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja?

Što je druga serija ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja?

24. lipnja 2016.

Druga serija ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja jedan je od nestandardnih alata monetarne politike ESB-a. Kakvu korist od nje imaju potrošači, poduzeća i gospodarstvo i po čemu se razlikuje od uobičajenih operacija refinanciranja?
više


…o nominalnoj i realnoj kamatnoj stopi

Koja je razlika između nominalne i realne kamatne stope?

25. svibnja 2016.

U čemu je razlika između nominalne i realne kamatne stope? Zašto je važna?
više


...o tihom razdoblju

Što je tiho razdoblje?

14. travnja 2016.

Članovi Upravnog vijeća pridržavaju se takozvanog tihog razdoblja prije sastanaka povezanih s monetarnom politikom. Što to znači u praksi?
više


Što je kamatna stopa na stalno raspoloživu mogućnost deponiranja?

Što je kamatna stopa na stalno raspoloživu mogućnost deponiranja?

10. ožujka 2016.

Kamatna stopa na stalno raspoloživu mogućnost deponiranja kod središnje banke jedna je od triju kamatnih stopa koje ESB, kao instrumente monetarne politike, određuje svakih šest tjedana.
više


Što je središnja banka?

Što je središnja banka?

10. srpnja 2015.

Je li središnja banka tek obična banka? Koja je uloga središnjih banaka u gospodarstvu i po čemu su one posebne?
više


Kako ESB odgovora za svoje djelovanje?

10. srpnja 2015.

Što odgovornost znači za ESB? Kako javnosti objašnjavamo svoje postupke?
više


Što je monetarna politika?

10. srpnja 2015.

Zašto je monetarna politika važna? Zato što izravno utječe na kamatne stope, a neizravno na inflaciju, gospodarstvo i zaposlenost.
više