Suomenkielinen versio julkaistaan mahdollisimman pian.

Sanoin

Termit sekaisin?
Tällä sivulla selitetään peruskäsitteet yksinkertaisesti.

What is bitcoin?

What is bitcoin?

13 February 2018

Bitcoin is often called a virtual currency, but there are several reasons why it is not actually a currency. What are they? And why might you think twice before buying any?
more


What is forward guidance?

Mitä on ennakoiva viestintä?

15.12.2017

Ennakoivan viestinnän avulla keskuspankki kertoo tulevista rahapoliittisista toimistaan. Mihin ennakoivaa viestintää tarvitaan, ja miten se vaikuttaa talouteen?
lue lisää


What are structural reforms?

Mitä ovat rakenneuudistukset?

18.10.2017

Finanssikriisin jälkimainingeissa poliitikot ja muut päätöksentekijät ovat usein kehottaneet toteuttamaan rakenneuudistuksia, jotta talouskasvua saataisiin vauhditettua. Mitä rakenneuudistuksilla tarkoitetaan, ja miksi EKP on kiinnostunut niistä – senhän tehtävänä on ylläpitää hintavakautta?
lue lisää


What is seigniorage?

Mitä on seigniorage-tulo?

7.4.2017

Uudet 50 euron setelit ovat nyt pankkiautomaateissa. Euroalueen keskuspankit saavat tuloja setelien liikkeeseenlaskusta.
 lue lisää


What are non-performing loans?

Mitä ovat vakuudet?

2.11.2016

Mitä vakuudet ovat, ja miksi keskuspankit vaativat vakuuksia?
lue lisää


Mitä ovat järjestämättömät saamiset?

Mitä ovat järjestämättömät saamiset?

12.9.2016

Jos pankkilainaan liittyviä erääntyneitä maksuja on ollut maksamatta yli 90 päivää, laina katsotaan ongelmaluotoksi. Näitä ongelmaluottoja kutsutaan ”järjestämättömiksi saamisiksi”. Mitä haittaa niistä on pankeille, ja miten ne vaikuttavat rahapolitiikkaan?
lue lisää


Mikä on vähimmäisvarantovelvoite?

Mikä on vähimmäisvarantovelvoite?

11.8.2016

Euroalueen pankkien on pidettävä tietty osa varoistaan sekkitilillä kansallisessa keskuspankissaan. Miksi vähimmäisvarantovelvoite on käytössä ja miten se toimii käytännössä?
lue lisää


Mitä ovat maksujärjestelmät? Entä TARGET2-järjestelmä?

Mitä ovat maksujärjestelmät? Entä TARGET2-järjestelmä?

29.6.2016

TARGET2 on eurojärjestelmän omistama ja ylläpitämä maksujärjestelmä. Miten maksujärjestelmät toimivat ja mikä on niiden merkitys?
lue lisää


Mitä ovat kohdennetut pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot? Millainen on toinen kohdennettujen operaatioiden sarja?

Mitä ovat kohdennetut pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot? Millainen on toinen kohdennettujen operaatioiden sarja?

24.6.2016

Kohdennetut pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot kuuluvat EKP:n epätavanomaisiin rahapoliittisiin toimiin. Mitä hyötyä kohdennetuista rahoitusoperaatioista on kuluttajille, yrityksille ja taloudelle, ja miten toisen sarjan operaatiot eroavat tavanomaisista rahoitusoperaatioista?
lue lisää


Mitä ovat nimellis- ja reaalikorot?

Mitä ovat nimellis- ja reaalikorot?

25.5.2016

Mikä on nimelliskoron ja reaalikoron ero? Miksi se on tärkeä?
lue lisää


Mikä on EKP:n neuvoston hiljainen jakso?

Mikä on EKP:n neuvoston hiljainen jakso?

14.4.2016

Ennen kutakin rahapolitiikkakokousta EKP:n neuvoston jäsenet noudattavat niin sanottua hiljaisen jakson käytäntöä. Mitä se tarkoittaa käytännössä?
lue lisää


Mikä on talletuskorko?

Mikä on EKP:n talletuskorko?

10.3.2016

Talletusmahdollisuuden korko - eli EKP:n talletuskorko - on yksi EKP:n rahapolitiikan kolmesta ohjauskorosta, joista päätetään kuuden viikon välein.
lue lisää


What is a central bank?

Mikä on keskuspankki?

10.7.2015

Onko keskuspankki ihan tavallinen pankki? Mikä on keskuspankkien tehtävä taloudessa ja mikä niissä on erityistä?
lue lisää


Miten EKP hoitaa tilivelvollisuutensa?

10.7.2015

Mitä tilivelvollisuus tarkoittaa EKP:n kannalta? Kuinka EKP selostaa toimintaansa suurelle yleisölle?
lue lisää


Mitä on rahapolitiikka?

10.7.2015

Miksi rahapolitiikalla on merkitystä? Siksi, että se vaikuttaa suoraan korkotasoon ja välillisesti inflaatioon, talouteen ja työllisyyteen.
lue lisää