Διαβάστε

Χαμένοι στην ορολογία;
Βασικές έννοιες με απλά λόγια.

What is forward guidance?

Τι είναι η παροχή ενδείξεων για τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής;

15 Δεκεμβρίου 2017

Όταν η ΕΚΤ παρέχει ενδείξεις για τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής, δίνει πληροφορίες όσον αφορά τις μελλοντικές προθέσεις της για τη νομισματική πολιτική. Γιατί γίνεται αυτό και πώς επηρεάζει την οικονομία συνολικά;
Περισσότερα


What are structural reforms?

Τι είναι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις;

18 Οκτωβρίου 2017

Στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι πολιτικοί και οι φορείς χάραξης πολιτικής έχουν τονίσει συχνά την ανάγκη για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης. Τι είναι όμως οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις; Και γιατί η ΕΚΤ ενδιαφέρεται για αυτό το ζήτημα εφόσον η αποστολή που της έχει ανατεθεί είναι η διατήρηση σταθερών τιμών;
Περισσότερα


What is seigniorage?

Τι είναι το νομισματικό εισόδημα;

7 Απριλίου 2017

Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ έχει τεθεί σε κυκλοφορία και διατίθεται από τα ΑΤΜ. Γνωρίζετε όμως πώς παράγεται το εισόδημα των κεντρικών τραπεζών από την έκδοση τραπεζογραμματίων; Μάθετε περισσότερα για την έννοια του νομισματικού εισοδήματος στη ζώνη του ευρώ.
Περισσότερα


What are non-performing loans?

Tι είναι η εξασφάλιση;

2 Νοεμβρίου 2016

Τι είναι η εξασφάλιση και γιατί την απαιτούν οι κεντρικές τράπεζες; 
Περισσότερα


Τι είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια;

Tι είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια;

12 Σεπτεμβρίου 2016

Ένα δάνειο θεωρείται μη εξυπηρετούμενο όταν ο δανειολήπτης έχει καθυστερήσει πάνω από 90 ημέρες να καταβάλει τις συμφωνηθείσες δόσεις. Γιατί τα επισφαλή δάνεια αποτελούν ζήτημα για τις τράπεζες και πώς επηρεάζουν τη νομισματική πολιτική;
Περισσότερα


Τι είναι τα ελάχιστα υποχρεωτικά αποθεματικά;

Tι είναι τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά;

11 Αυγούστου 2016

Οι τράπεζες πρέπει να διακρατούν ένα ορισμένο ύψος κεφαλαίων στους τρεχούμενους λογαριασμούς που τηρούν στην κεντρική τράπεζα. Για ποιον λόγο επιβάλλεται αυτή η υποχρέωση και τι σημαίνει στην πράξη;
Περισσότερα


Τι είναι το TARGET2;

Τι είναι το TARGET2;

29 Ιουνίου 2016

Το TARGET2 είναι ένα σύστημα πληρωμών υπό την ιδιοκτησία και τη διαχείριση του Ευρωσυστήματος. Όμως γιατί είναι σημαντικό και πώς λειτουργεί;
Περισσότερα


Τι είναι οι ΣΠΠΜΑ-ΙΙ;

Τι είναι οι ΣΠΠΜΑ-ΙΙ;

24 Ιουνίου 2016

H δεύτερη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης συγκαταλέγεται στα μη συμβατικά μέσα νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ. Πώς βοηθούν οι νέες ΣΠΠΜΑ τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και την οικονομία και πώς διακρίνονται από τις συνήθεις πράξεις αναχρηματοδότησης;
Περισσότερα


…σχετικά με τα ονομαστικά και τα πραγματικά επιτόκια

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ονομαστικών και πραγματικών επιτοκίων;

25 Μαΐου 2016

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ονομαστικών και πραγματικών επιτοκίων; Και γιατί είναι σημαντική;
Περισσότερα


... σχετικά με τη σιωπηρή περίοδο

Τι είναι η σιωπηρή περίοδος;

14 Απριλίου 2016

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούν τη λεγόμενη «σιωπηρή περίοδο» πριν από τη διεξαγωγή συνεδριάσεων για θέματα νομισματικής πολιτικής. Τι σημαίνει αυτό στην ουσία;
Περισσότερα


Τι είναι το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων;

Τι είναι το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων;

10 Μαρτίου 2016

Το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων είναι ένα από τα τρία επιτόκια τα οποία καθορίζονται από την ΕΚΤ κάθε έξι εβδομάδες στο πλαίσιο της άσκησης της νομισματικής πολιτικής της.
Περισσότερα


Τι είναι μια κεντρική τράπεζα;

Τι είναι η κεντρική τράπεζα;

10 Ιουλίου 2015

Είναι η κεντρική τράπεζα σαν τις άλλες τράπεζες; Ποιος είναι ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών στην οικονομία και ποια η ιδιαιτερότητά τους;
Περισσότερα


Πώς λογοδοτεί η ΕΚΤ για τις πράξεις της;

10 Ιουλίου 2015

Τι σημαίνει λογοδοσία για την ΕΚΤ; Πώς εξηγούμε στο κοινό τις ενέργειές μας;
Περισσότερα


Τι είναι η νομισματική πολιτική;

10 Ιουλίου 2015

Γιατί έχει σημασία η νομισματική πολιτική; Επειδή επηρεάζει άμεσα τα επιτόκια και έμμεσα τον πληθωρισμό, την οικονομία και την απασχόληση.
Περισσότερα