Vzdelávanie

Zoznámte sa s našou sériou vzdelávacích nástrojov o eurových bankovkách a minciach a ich ochranných prvkoch. Patria sem hry, interaktívna aplikácia, rôzne publikácie a film.

Do 30. júna beží súťaž Euro Run

Ak máš 9 až 12 rokov a bývaš v eurozóne, zapoj sa do súťaže. Až do 30. júna sa môžeš pokúsiť vyhrať jednu z cien.

Materiály o hre Euro Run
Video pre deti o eurových bankovkách a minciach

Vyskúšajte si novú verziu Euro Cash Academy

Postava z Euro Cash Academy

V Euro Cash Academy sa prostredníctvom jednoduchého kvízu alebo prechádzky po virtuálnom námestí môžete dozvedieť viac o eurových bankovkách a ich ochranných prvkoch. Je k dispozícii aj ako smartfónová aplikácia. Vyskúšajte si najnovšiu verziu!

Vzdelávacie hry

Children can have some fun learning about euro banknotes and coins.

Deti sa môžu dozvedieť viac o eurových bankovkách a minciach zábavným spôsobom.

Publikácie

K dispozícii sú viaceré elektronické i tlačené publikácie o eurových bankovkách a minciach a ich ochranných prvkoch, niektoré až v 23 rôznych jazykových verziách. Všetky publikácie sú zadarmo.