Obrazovni kutak

Istražite naše obrazovne alate o eurogotovini i njezinim zaštitnim obilježjima: igre, interaktivne aplikacije, publikacije i film.

Natjecanje »Euro Run« u tijeku je do 30. lipnja

Ako imate između 9 i 12 godina te živite u europodručju, odmah se uključite u natjecanje. Nagradu možete osvojiti do 30. lipnja.

Materijali »Euro Run«
Video za djecu o euronovčanicama i eurokovanicama

Isprobajte novu verziju aplikacije Euro Cash Academy

lik iz aplikacije Euro Cash Academy

Aplikacija Euro Cash Academy omogućuje upoznavanje euronovčanica i njihovih zaštitnih obilježja rješavanjem jednostavna kviza ili »razgledavanjem« virtualna gradskog trga. Dostupna je i kao aplikacija za pametni telefon. Otkrijte još više u najnovijoj verziji!

Obrazovne igre

Children can have some fun learning about euro banknotes and coins.

Djeca se mogu zabaviti učeći o euronovčanicama i eurokovanicama.

Publikacije

Različite publikacije o euronovčanicama i eurokovanicama te njihovim zaštitnim obilježjima besplatno su dostupne u elektroničkom i tiskanom obliku na 23 jezika.