Izdelava in zaloge bankovcev

V proizvodnji eurobankovcev sodelujejo nacionalne centralne banke in ECB. Te najprej izračunajo, koliko bankovcev bodo potrebovale v posameznem letu. Pri tem upoštevajo, koliko bankovcev bo potrebnih za zamenjavo neprimernih bankovcev v obtoku, za zadovoljitev pričakovanega povečanja povpraševanja – npr. pred novoletnimi nakupi – ter za zadovoljitev nepričakovanih skokov v povpraševanju. Napovedi o pričakovanem povpraševanju po eurobankovcih v naslednjem letu pripravijo nacionalne centralne banke, nato pa ECB na tej osnovi izdela skupno napoved. Da v različnih državah ne bi prihajalo do presežkov ali pomanjkanja bankovcev, jih nacionalne centralne banke pod nadzorom ECB zato prerazporejajo med seboj.

Tiskanje

Da bi proizvodnja bankovcev potekala učinkovito, pri tiskanju sodelujejo različne nacionalne centralne banke. Določen delež letne proizvodnje enega ali več apoenov posameznim centralnim bankam dodeli ECB. Vsaka banka sama krije stroške izdelave njej dodeljene količine bankovcev. Tako so npr. belgijska, nemška, italijanska in španska centralna banka v letu 2012 skupno proizvedle 1,5 milijarde bankovcev za 50 €.

Bankovce tiska približno 16 strogo varovanih tiskarn v Evropi. Iz tiskarn se bankovci razpošljejo v posamezne nacionalne centralne banke.

Način proizvodnje z združevanjem apoenov in enotni sistem nadzora kakovosti zagotavljata, da vsi eurobankovci izpolnjujejo enake standarde. Med proizvodnim postopkom je opravljenih na stotine ročnih in avtomatiziranih testov, tako da so bankovci iz različnih tiskarn med seboj povsem identični.

Enako kot bankovci prve serije so tudi bankovci serije Evropa natisnjeni na papirju iz čistega bombaža, zato so na otip značilno čvrsti in šelesteči ter bolj trpežni od navadnega papirja. Nekateri zaščitni elementi, kot sta vodni znak in varnostna nit, so vdelani v sam papir bankovca.

V proizvodnji se uporabljajo različne vrste plošč, posebne tiskarske barve in več postopkov, kot so ofsetni in globoki tisk, nanos holograma s toplotnim tiskom ter sitotisk za številke, ki spreminjajo barvo.

Tiskanje novega bankovca za 50 €

Strateške zaloge Eurosistema

Septembra 2002 je Svet ECB sklenil oblikovati strateške zaloge Eurosistema. Te naj bi se uporabljale v izjemnih okoliščinah, ko v Eurosistemu ne bi bilo zadostnih logističnih zalog za pokritje nepričakovanih skokov v povpraševanju ali nenadnih motenj v ponudbi eurobankovcev.

Logistične in strateške zaloge nacionalnim centralnim bankam omogočajo, da lahko vedno obvladajo spremembe v povpraševanju po bankovcih, ne glede na to, ali povpraševanje izvira iz euroobmočja ali od drugod. V normalnih razmerah se povpraševanje zadovoljuje iz logističnih zalog, od koder prihajajo bankovci za:

  • nadomestitev neprimernih bankovcev (slabe kakovosti) v obtoku,
  • pokritje pričakovanega povečanja v obtoku,
  • pokritje sezonskih nihanj v povpraševanju in
  • optimizacijo prenosa bankovcev med podružnicami centralnih bank.

Imate pri svojem delu opravka z gotovino? Oglejte si naša informativna gradiva o eurobankovcih.