Seddelproduktion og lagre

I april 2001 vedtog ECB's styrelsesråd, at produktionen af eurosedler skulle decentraliseres og foregå i henhold til et puljesystem efter overgangen fra nationale valutaer til euro. Siden 2002 er de enkelte nationale centralbanker i euroområdet derfor blevet tildelt en andel af den samlede årlige produktion af visse seddelstørrelser. Den enkelte centralbank afholder produktionsomkostningerne for den tildelte andel.

I september 2002 vedtog Styrelsesrådet at oprette et strategisk lager af eurosedler for Eurosystemet. Lageret må dog kun anvendes, hvis der opstår en exceptionel situation. Et eksempel på en sådan situation kunne være, at Eurosystemets logistiske lagre ikke er i stand til at dække en uventet stigning i efterspørgslen efter sedler eller i tilfælde af en pludselig afbrydelse i forsyningen af eurosedler.

De logistiske og strategiske lagre sikrer, at eventuelle ændringer i efterspørgslen efter eurosedler til enhver tid kan imødekommes af de nationale centralbanker, uanset om efterspørgslen opstår internt i euroområdet eller stammer udefra. De logistiske lagre skal opfylde den normale efterspørgsel efter eurosedler. Det vil sige, at de fx skal

  • erstatte ødelagte og beskadigede sedler, der returneres fra cirkulation.
  • imødekomme en forventet stigning i seddelomløbet.
  • udligne sæsonudving i efterspørgslen efter eurosedler.
  • bidrage til at optimere transporten af pengesedler mellem centralbankernes filialer.

Den anden euroseddelserie

Sedlerne i Europa-serien bliver gradvist indført i euroområdet. Fire nye sedler er indtil videre sat i omløb: 5-, 10-, 20- og 50-eurosedlen. 50‑eurosedlen blev sat i omløb 4. april 2017.

Håndterer du kontanter i forbindelse med dit arbejde? Så kast et blik på vores informationsmateriale om eurosedlerne.