Izdajanje in obtok

Po zakonu imajo tako ECB kot nacionalne centralne banke euroobmočja pravico, da izdajajo eurobankovce. V praksi pa eurobankovce (kot tudi eurokovance) fizično izdajajo in jih jemljejo iz obtoka le nacionalne centralne banke. ECB nima gotovinskega oddelka in ne sodeluje v gotovinskem prometu. Nasprotno so zakonite izdajateljice eurokovancev države euroobmočja. Za usklajevanje zadev v zvezi s kovanci je na ravni euroobmočja odgovorna Evropska komisija. Če želite izvedeti več, obiščite spletno stran Evropske komisije.

Pristojnosti ECB in nacionalnih centralnih bank

ECB je pristojna, da nadzoruje delovanje nacionalnih centralnih bank in izboljšuje usklajenost gotovinskih storitev znotraj euroobmočja, nacionalne centralne banke pa so odgovorne za delovanje nacionalnih sistemov distribucije gotovine. Nacionalne centralne banke dajejo bankovce in kovance v obtok prek bančnega sistema in v manjši meri prek trgovine na drobno. ECB teh dejavnosti ne more opravljati, ker nima ustreznih tehničnih oddelkov (enot za distribucijo, enot za obdelavo bankovcev, trezorjev itd.).