Uitgifte en circulatie

Zowel de ECB als de nationale centrale banken van de landen van het eurogebied hebben het recht eurobankbiljetten uit te geven. In de praktijk worden de eurobankbiljetten (en euromunten) alleen door de nationale centrale banken uitgegeven en teruggehaald. De ECB heeft geen eigen kas en is niet betrokken bij transacties in contanten. De wettige emittenten van de euromunten zijn de landen van het eurogebied. De Europese Commissie coördineert alle aangelegenheden betreffende de euromunten op het niveau van het eurogebied. Bezoek voor meer informatie de website van de Europese Commissie.

Verantwoordelijkheden van de ECB en de nationale centrale banken

De ECB is verantwoordelijk voor het toezicht op de activiteiten van de nationale centrale banken (NCB's) en voor de verdere harmonisatie van kasdiensten in het eurogebied; de NCB's zijn verantwoordelijk voor de werking van hun nationale kasdistributiesystemen. De NCB's brengen bankbiljetten en munten in omloop via het bankwezen, en in mindere mate via de detailhandel. De ECB kan dat niet zelf doen, want zij heeft geen eigen technische afdelingen (distributieafdelingen, bankbiljettensorteerafdelingen, kluizen enzovoort).