Testatut setelien aitouden tarkastamisessa käytettävät laitteet

Johdanto

Tämän sivun kautta voi tutustua tietokantaan, joka sisältää tiedot kansallisissa keskuspankeissa testatuista setelien aitouden tarkastamisessa käytettävistä laitteista. Testituloksista voi olla apua setelien käyttäjien valitessa laitteita väärennösten havaitsemiseksi.

Testattavat laitteet

Luetellut laitteet eivät ole eurosetelien aitouden ja kunnon tarkastamisesta sekä kiertoon palauttamisesta tehdyssä päätöksessä (EKP/2010/14) tarkoitettuja setelinkäsittelylaitteita. Luottolaitokset ja muut rahaa käsittelevät laitokset eivät siis voi käyttää niitä euroseteleiden aitouden varmistamiseen siinä tarkoituksessa, että setelit voitaisiin palauttaa kiertoon käteisautomaattien tai muiden asiakkaiden käyttämien laitteiden kautta.

Neuvoston asetuksella (EY) 44/2009 muutetun asetuksen (EY) 1338/2001 artiklan 6 kohdassa 1a tarkoitettu EKP:n julkaisema luettelo setelinkäsittelylaitteista on kohdassa Testauksen läpäisseet setelinkäsittelylaitetyypit.

Testitulokset

Testatut laitteet – koko taulukko (päivitetty viimeksi 20.5.2016)

Aitouden tarkastamisessa käytettävät laitteet – vapaa tekstihaku

Tietokannasta voi hakea tietoja yksittäisistä laitteista.

Kirjainyhdistelmää haetaan seuraavista kentistä (englanniksi):

 • Laitteen tunnistenumero
 • Laitteen nimi
 • Laitetyyppi
 • Valmistajan nimi
 • Valmistajan sijaintipaikka
 • Valmistajan sijaintimaa

Tuloslista ilmestyy alle.

Lista laitteista, jotka pystyvät käsittelemään toisen sarjan 5 ja 10 euron seteleitä, tulee näkyviin hakusanalla ”ES2”.

Hae seuraavaa tekstiä:

Kommentit

 1. Ei ole selvää, onko laite minkään kansallisen ja/tai Euroopan unionin terveys- ja turvallisuuslainsäädännön mukainen.
 2. Laite ei pysty käsittelemään kaikkia seteliarvoja. Tiedot seteliarvoista, joita laite pystyy käsittelemään, saa laitteen toimittajalta.
 3. Laite pystyy käsittelemään setelit riippumatta siitä, miten päin ne syötetään laitteeseen.
 4. Laite pystyy käsittelemään vain yhdellä tavalla syötetyt setelit.
  1. Oikea syöttötapa on selvästi merkitty laitteeseen.
  2. Oikeaa syöttötapaa ei ole (selvästi) merkitty laitteeseen.
 5. Laitteen valmistaja ei ole antanut selvitystä siitä, mitä turvatekijöitä laite tarkastaa.
 6. Tietoa erikielisten käyttöohjeiden saatavuudesta saa laitteen toimittajalta.
 7. Käyttöohjeessa ei anneta ohjeita laitteen toimintakuntoisena pitämisen edellyttämän huollon suoritustavasta ja ajoituksesta.
 8. Laitteen käyttäjä ei voi tarkistaa, mikä ohjelmistoversio laitteessa on.

Vastuuvapauslauseke

 1. Testeissä käytettävät euroseteliväärennökset edustavat EKP:n ja kansallisten keskuspankkien parhaan tietämyksen mukaan yleisimpiä käytetyn testinipun viimeisimpänä kokoamisajankohtana euroalueella kierrosta löytyneitä väärennöstyyppejä. Koska EKP ja kansalliset keskuspankit eivät voi testinippuja päivittäessään ennakoida uudentyyppisten väärennösten kiertoon ilmaantumisen mahdollisuutta tai sulkea sitä pois, laitteiden valmistajat vastaavat laitetyyppiensä säännöllisestä uudelleentestauttamisesta. Lisäksi näiden laitteiden jakelijat ja käyttäjät vastaavat siitä, että setelien aitouden tarkastamisessa käytettävät osat päivitetään säännöllisesti, jotta ne pystyvät havaitsemaan uudet väärennökset.
 2. Lainsäädännön rajoissa EKP ja kansalliset keskuspankit eivät vastaa miltään osin 1) välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita saattaa aiheutua testien suorittamisesta, testitulosten julkaisusta tällä EKP:n verkkosivulla, niiden julkaisematta jättämisestä tai niiden poistamisesta tältä EKP:n verkkosivulta tai 2) testituloksista. Saksan keskuspankin ja Portugalin keskuspankin erilliset vastuuvapauslausekkeet ovat jäljempänä.1
 3. Julkaistut testitulokset eivät sisällä EKP:n tai kansallisten keskuspankkien suosituksia siitä, tulisiko kolmansien osapuolten käyttää tai olla käyttämättä testattuja laitteita. Testituloksia ei myöskään pidä tulkita tällaisiksi suosituksiksi.
 4. Tästä lausunnosta ei seuraa, että EKP tai kansalliset keskuspankit nimenomaisesti tai epäsuorasti takaisivat testattujen laitetyyppien kyvyn tunnistaa väärennetyt eurosetelit jatkuvasti ja virheettä taikka niiden käyttökelpoisuuden tai käyttötarkoituksen riippumatta siitä, noudattavatko laitteen käyttäjät käyttöohjeita.

1 Saksan keskuspankissa suoritettuja testejä koskeva vastuuvapauslausekkeen kohta 2:

Saksan keskuspankki ei vastaa miltään osin 1) välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät testien suorittamiseen tai testitulosten julkaisuun tällä EKP:n verkkosivulla, niiden julkaisematta jättämiseen tai niiden poistamiseen tältä EKP:n verkkosivulta, eikä 2) testituloksista, ellei vahinkoa aiheudu Saksan keskuspankin tahallisuuden tai törkeän huolimattomuuden seurauksena. Lisäksi sovellettavaksi tulee Saksan keskuspankin yleisessä vastuuvapauslausekkeessa määritelty vastuun rajoitus.

1 Portugalin keskuspankissa suoritettuja testejä koskeva vastuuvapauslausekkeen kohta 2:

Testien suorittaminen, testitulosten julkaiseminen tällä EKP:n verkkosivulla, niiden julkaisematta jättäminen tai niiden poistaminen tältä EKP:n verkkosivulta ei merkitse, että Portugalin keskuspankki ottaisi miltään osin vastuun siihen liittyvistä välittömistä tai välillisistä vahingoista.