Regler för reproducering

Eurosedlar

Reglerna bidrar till eurosedlarnas integritet. De säkerställer att allmänheten kan skilja äkta sedlar från reproduktioner.

Så länge reproduktioner i reklam eller illustrationer inte kan tas för äkta sedlar kan de användas utan föregående tillåtelse från ECB. För ytterligare uppgifter se:

Euromynt

Metallföremål med orden ”euro” eller ”euro cent” eller med ett motiv som liknar dem på euromynten skulle allmänheten av misstag kunna ta för äkta mynt.

Det är endast tillåtet att tillverka medaljer och polletter som inte kan förväxlas för äkta euromynt.

För ytterligare uppgifter se: