Reguli privind reproducerile de numerar

Bancnotele euro

Regulile contribuie la păstrarea integrității bancnotelor euro și asigură faptul că publicul poate distinge bancnotele autentice de reproduceri.

Reproducerile comerciale sau ilustrațiile pot fi folosite fără autorizarea prealabilă a BCE în cazul în care acestea nu pot fi confundate cu bancnotele autentice. Pentru detalii, consultați:

Monedele euro

Publicul poate confunda obiectele metalice care au inscripționate cuvintele „euro” sau „eurocent” sau care prezintă un desen similar celui de pe monedele de eurocenți cu moneda oficială.

Este autorizată numai producerea medaliilor și a jetoanelor care nu pot fi confundate cu monedele euro autentice.

Pentru detalii, consultați: