Κανόνες αναπαραγωγής

Τραπεζογραμμάτια ευρώ

Οι κανόνες συμβάλλουν στη διατήρηση της ακεραιότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ. Εξασφαλίζουν ότι το κοινό μπορεί να διακρίνει τα γνήσια τραπεζογραμμάτια από προϊόντα αναπαραγωγής.

Όταν τα προϊόντα αναπαραγωγής για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς δεν μπορούν να εκληφθούν από το κοινό ως γνήσια τραπεζογραμμάτια, μπορούν να χρησιμοποιούνται χωρίς προηγούμενη άδεια από την ΕΚΤ. Για λεπτομέρειες, μπορείτε να ανατρέξετε στα ακόλουθα έγγραφα:

Κέρματα ευρώ

Διάφορα μεταλλικά αντικείμενα που φέρουν τη λέξη ‘ευρώ’ ή ‘λεπτό/σεντ’ ή απεικονίζουν σχέδιο που μοιάζει με το σχέδιο των κερμάτων ευρώ θα μπορούσαν να εκληφθούν από το κοινό ως νόμιμο χρήμα.

Μόνο μετάλλια και «μάρκες» που δεν είναι δυνατόν να εκληφθούν ως γνήσια κέρματα ευρώ μπορούν να παράγονται.

Για λεπτομέρειες, μπορείτε να ανατρέξετε στο ακόλουθο έγγραφο: