Ontwerpelementen

Voorzijde €50 Achterzijde €50

Het ontwerp van de Europa-serie is gebaseerd op het "perioden en stijlen"-thema van de eerste serie. Wel zijn de nieuwe bankbiljetten visueel aangepast om ze een nieuw uiterlijk te geven en om het gebruik van een scala van nieuwe en verbeterde echtheidskenmerken, waardoor ze ook gemakkelijk zijn te onderscheiden van de biljetten van de eerste serie, mogelijk te maken.

Reinhold Gerstetter, een onafhankelijk bankbiljettenontwerper uit Berlijn, is uitgekozen om het ontwerp van de eurobankbiljetten op te frissen.

Op de voorzijde van beide series eurobankbiljetten worden ramen en poorten getoond. Zij symboliseren de geest van openheid en samenwerking in Europa. De bruggen aan de achterzijde staan symbool voor de communicatie tussen de mensen in Europa en tussen Europa en de rest van de wereld.

Net als het geval was bij de eerste serie, zullen de nieuwe bankbiljetten van de Europa-serie bouwkundige stijlen uit zeven perioden uit de culturele geschiedenis van Europa verbeelden, alhoewel ze geen bestaande monumenten of bruggen laten zien. Het betreft de volgende stijlen:

 • €5 Klassiek
 • €10 Romaans
 • €20 Gotisch
 • €50 Renaissance
 • €100 Barok en rococo
 • €200 negentiende-eeuwse ijzer-en-glasarchitectuur

De ramen, poorten en bruggen op de bankbiljetten zijn gestileerde illustraties en geen afbeeldingen van daadwerkelijk bestaande constructies.

Ieder bankbiljet heeft zijn eigen hoofdkleur die makkelijk te onderscheiden is van die van de in waarde "volgende" biljetten. De bankbiljetten van de Europa-serie hebben dezelfde kleur als die van de eerste serie, d.w.z. grijs voor €5, rood voor €10, blauw voor €20, oranje voor €50, groen voor €100 en geelbruin voor €200.

Andere ontwerpelementen zijn:

 • de naam van de munteenheid – euro – zowel in het Latijnse (EURO) als Griekse (EYPΩ) alfabet voor de eerste serie; bij de Europa-serie verschijnt de naam ook in het cyrillisch (EBPO), ten gevolge van de toetreding van Bulgarije tot de EU;
 • de eerste letters van de naam van de Europese Centrale Bank in negen verschillende taalversies voor de nieuwe bankbiljetten van €5, €10 en €20, en in tien verschillende taalversies voor de nieuwe bankbiljetten van €50 omdat daarbij rekening wordt gehouden met de toetreding tot de EU van Kroatië in 2013. De afkortingen worden gedrukt overeenkomstig de in het EU-protocol vastgelegde volgorde voor landen en voor de officiële talen.
  • BCE (Frans, Italiaans, Portugees, Roemeens, Spaans)
  • ECB (Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels, Lets, Litouws, Slowaaks, Sloveens, Zweeds)
  • ЕЦБ (Bulgaars)
  • EZB (Duits)
  • EKP (Ests, Fins)
  • EKT (Grieks)
  • ESB (Kroatisch)
  • EKB (Hongaars)
  • BĊE (Maltees)
  • EBC (Pools)
 • het ©-teken dat aangeeft dat het biljet auteursrechtelijk beschermd is; en
 • de vlag van de Europese Unie.

Net als het geval was bij de eerste serie bankbiljetten, zijn ook tijdens de ontwikkelingsfase van de Europa-serie gebruikers met een visuele beperking geraadpleegd en is in de uiteindelijke ontwerpen rekening gehouden met hun behoeften.

De in 1996 gehouden ontwerpwedstrijd voor de eerste reeks eurobankbiljetten.

Handtekeningen

Elk bankbiljet draagt de handtekening van Willem F. Duisenberg, van Jean-Claude Trichet of van Mario Draghi – respectievelijk de eerste, tweede en derde President van de Europese Centrale Bank. Al deze bankbiljetten zijn even geldig.

Wiens handtekening staat op de bankbiljetten?

Willem F. Duisenberg

Wiens handtekening staat op de bankbiljetten?

Jean-Claude Trichet

Wiens handtekening staat op de bankbiljetten?

Mario Draghi

Kaart van Europa

Op de bankbiljetten staat een geografische weergave van Europa. Eilanden van minder dan 400 vierkante kilometer zijn niet opgenomen in de biljetten van de eerste serie, omdat het bij offsetdrukken van grote hoeveelheden niet mogelijk is kleine ontwerpelementen accuraat weer te geven. De Europa-serie heeft een bijgewerkte landkaart van Europa, nu ook met Malta en Cyprus.

In de vakjes onder aan het bankbiljet zijn de Canarische Eilanden en enkele overzeese gebieden van Frankrijk weergegeven, waar de euro ook wordt gebruikt.

Welke gebieden zijn afgebeeld op de eurobankbiljetten in het vak naast de kaart van Europa?

Landencodes op de eerste serie bankbiljetten

De centrale bank die opdracht heeft gegeven tot het drukken van een bankbiljet (maar niet noodzakelijkerwijs het land waar gedrukt wordt) wordt aangegeven met een letter of landencode die aan het serienummer voorafgaat, zoals hier is weergegeven:

Dit specifieke bankbiljet, met de letter 'S', werd gedrukt voor de Banca d'Italia. Hieronder staan de landencodes.

Landencodes
¹ Letland heeft de euro op 1 januari 2014 ingevoerd. Latvijas Banka heeft in het vervolg het recht de letter "C" in het serienummer te gebruiken in het geval dat het in de toekomst de productie van bankbiljetten uit de eerste serie krijgt toegewezen. Het gebruik van die letter is echter nog onzeker en hangt af van toekomstige productie-afspraken. Voor meer informatie: De productie van bankbiljetten en munten
² Litouwen heeft de euro op 1 januari 2015 ingevoerd. Lieutvos bankas heeft in het vervolg het recht de letter "B" in het serienummer te gebruiken in het geval dat het in de toekomst de productie van bankbiljetten uit de eerste serie krijgt toegewezen. Het gebruik van die letter is echter nog onzeker en hangt af van toekomstige productie-afspraken. Voor meer informatie: De productie van bankbiljetten en munten
³ Door de Banque centrale du Luxembourg uitgegeven eurobankbiljetten die niet in omloop zijn gebracht, zijn voorzien van de code van de centrale banken van de landen waar de bankbiljetten voor Luxemburg worden geproduceerd.
België Z
Duitsland X
Estland D
Ierland T
Griekenland Y
Spanje V
Frankrijk U
Italië S
Cyprus G
Letland C  ¹
Litouwen B  ²
Luxemburg ³
Malta F
Nederland P
Oostenrijk N
Portugal M
Slovenië H
Slowakije E
Finland L
 

Serienummers op de bankbiljetten van de Europa-serie

De serienummers op deze serie zijn de twee nummers die op de achterzijde van de biljetten zijn gedrukt: een in zwart gedrukt horizontaal nummer en een in een andere kleur gedrukt verticaal nummer.

Het horizontale nummer bestaat uit twee letters en tien cijfers. De eerste letter verwijst naar de drukkerij – zie de lijst hieronder. De tweede letter heeft geen bijzondere betekenis: deze maakt alleen méér serienummers mogelijk.

Drukkerijen en letters
Nationale Bank van België Z
Bank of Greece Y
Giesecke & Devrient GmbH (München) X
Giesecke & Devrient GmbH (Leipzig) W
IMBISA V
Banque de France U
Central Bank of Ireland T
Banca d'Italia S
Bundesdruckerei GmbH R
Joh. Enschede Security Printing BV P
Oesterreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH N
Valora M
Niet toegewezen L
Niet toegewezen K
De La Rue Currency (Gateshead) J
De La Rue Currency (Loughton) H
Niet toegewezen G
Niet toegewezen F
Oberthur Fiduciaire E
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych D
Niet toegewezen C
Niet toegewezen B
Niet toegewezen A