Predavanja po meri

Predavanja po meriPredavanja po meri podrobneje obravnavajo izbrane teme, namenjena pa so skupinam, ki že dobro poznajo vlogo ECB in njene pristojnosti. Izberete lahko temo, ki je povezana z našim mandatom, kot so na primer denarna politika, bančni nadzor, statistika, gospodarska gibanja ali drugo. Nato bomo na podlagi vaših interesov pripravili predstavitev.

Ponavadi predavajo strokovnjaki iz banke, ki pripravijo poglobljeno analizo in poučen pogled na izbrano temo. Čeprav je glavna tema predavanja dogovorjena vnaprej, pa lahko vsi sodelujoči zastavijo tudi vprašanja, ki se jim porodijo med predavanjem, ter s strokovnjaki ECB izmenjajo mnenja.

Informacije za obiskovalce

Čas obiskov
ob ponedeljkih in petkih ob 10.30
ob torkih, sredah in četrtkih ob 16.00
Trajanje obiska
90 minut
Predprijava
  • Prijaviti se je treba najmanj štiri tedne vnaprej po e-pošti: visitor.centre@ecb.europa.eu
  • Za obisk se je mogoče prijaviti največ tri mesece vnaprej.
  • Termini se večinoma dodeljujejo po vrstnem redu prijetih prijav – prednost bodo imele skupine, ki nas doslej še niso obiskale, trudimo pa se tudi za enakopravno zastopanost obiskovalcev iz različnih držav.
Vstop
Vstop je brezplačen, potrebna je le veljavna osebna izkaznica ali potni list.
Velikost skupine
najmanj 15 in največ 90 udeležencev

Ste že prijavljeni?

Tukaj boste našli nekaj praktičnih informacij, ki vam bodo v pomoč pri pripravi na obisk. Obenem tudi poskrbite, da si boste vzeli dovolj časa za varnostni pregled.