Euroopa Keskpanga külastamine

EKP peamaja

Kui soovite tutvuda EKP tegevuse, peamaja arhitektuuri või kunstikoguga, olete oodatud külastama meie peamaja Maini-äärse Frankfurdi Ostendi linnaosas.

EKP võtab vastu nii üksikkülastajaid kui ka külastajate gruppe. Teretulnud on tavakodanikud, õpilased, tudengid, sotsiaal- ja kutseorganisatsioonid.

Õppekülastused

Külastuskeskus

Olete teretulnud tutvuma äsja avatud külastuskeskusega, mis pakub lisaks tekstimaterjalile nii visuaalseid kui ka interaktiivseid võimalusi saada lähemat teavet rahapoliitika, finantsstabiilsuse, pangandusjärelevalve, maksesüsteemide, euro ja Euroopaga seotud küsimuste kohta. Samuti saavad külastajad ülevaate EKP rollist rahapoliitika elluviimisel ja euro kui 19 ELi riigi ühisraha emiteerimisel ning pankade usaldusväärsuse hoidmisel nii euroalal kui ka väljaspool.

Külastusajad:
E ja R 16.00 (Kesk-Euroopa aja järgi)
T, K, N 10.30 (Kesk-Euroopa aja järgi)
Külastuse kestus:
90 minutit

Eriloengud

Võimalik on tellida erikülastusi, kus käsitletakse külastajate soovitud teemasid. Panga eksperdid annavad põhjaliku ülevaate rahapoliitika, pangandusjärelevalve, statistika või majandusarenguga seotud küsimustest. Ühtlasi on võimalik arutada ekspertidega külastusel käsitletud teemasid ja esitada küsimusi.

Külastusajad:
E ja R 10.30 (Kesk-Euroopa aja järgi)
T, K ja N 16.00 (Kesk-Euroopa aja järgi)
Külastuse kestus:
90 kuni 180 minutit

Külastuskeskusega tutvumise või eriloengu soovist palume teada anda e-aadressil visitor.centre@ecb.europa.eu. Kirjas palume märkida külastuse liik, soovitud kuupäev(ad) ja kellaaeg/-ajad.

Eriloengu soovijatel palume märkida, millise grupiga on tegemist ja millised on huvipakkuvad teemad. Minimaalne osalejate arv on 15 inimest.

Esmajärjekorras võetakse vastu huvilised, kes ei ole varem EKPd külastanud. Ühtlasi püüame tagada õiglase tasakaalu külastajate rahvust silmas pidades. Külastuskeskusega tutvumise taotlused rahuldatakse peamiselt nende laekumise järjekorras. Eriloengute taotluste puhul võetakse arvesse ka võimalikku võimendustegurit, st mil määral külastuse käigus saadud teave antakse edasi laiemale kuulajaskonnale.

Külastussoovist tuleb teatada vähemalt neli nädalat, kuid mitte rohkem kui kolm kuud enne soovitud külastusaega.

Arhitektuuri- ja kunstiekskursioonid

Ekskursioonid arhitektidele ja ehitusinseneridele

EKP peahoone kujundusest, ehitusest ja tehnilistest üksikasjadest huvitatud arhitektuuri- ja projekteerimisvaldkonna ekspertidele korraldatakse ekskursioone kord kuus.

Külastusajad:
iga kuu viimane teisipäev 16.00–17.30 (Kesk-Euroopa aja järgi)
Külastuse kestus:
90 minutit

Ekskursiooni soovist palume teatada e-aadressil architecture@ecb.europa.eu ning lisada järgmine info: kalendrikuu, millal külastus võiks soovitavalt toimuda, rühma suurus (10–25 inimest) ning ettevõtte /külastajate rühma nimi. Anname endast parima, et külastajate ajalisi eelistusi arvesse võtta. Palume arvestada, et kuni 2018. aasta märtsi lõpuni on kõik ekskursiooniajad juba broneeritud.

Ekskursioonid on mõeldud ainult eksperdirühmadele; eraisikutel ei ole võimalik osaleda.


EKP kunstikogu

EKP kunstikogusse kuulub üle 400 maali, joonistuse, foto, skulptuuri ja kunstieseme, mis esindavad peamiselt tänapäeva kunsti. Külastajad saavad näha mõningaid neist töödest.

Külastusaeg:
iga kuu esimene teisipäev 17.30 (Kesk-Euroopa aja järgi)
Külastuse kestus:
60 minutit

Info kunstikogu külastamise soovist teatamise kohta avaldatakse edaspidi.

Muud külastused

Juudi mälestusmärgi külastamine

Teise maailmasõja ajal kasutas salapolitsei Gestapo Grossmarkthalle keldrit kogumispunktina juutide küüditamisel. Siit saadeti ligikaudu 10 000 juuti rongidega koonduslaagritesse. Hoones paikneva mälestusmärgi külastamiseks korraldatakse saatjaga ekskursioone.

Kui soovite sellisel ekskursioonil osaleda, palume tutvuda Frankfurdi Juudi Muuseumi veebilehega Jüdisches Museum (ainult saksa keeles).


Näitus Martin Elsaesserist

Peamaja keskpunktiks oleva Grossmarkthalle pojekteeris arhitekt Martin Elsaesser ja see ehitati aastatel 1926–1928. Tollal oli tegu Frankfurdi linna ühe suurima hoonekompleksiga, mis oli ühtlasi ka suurim vabaltkandev raudbetoonehitis kogu maailmas.

Lisateavet näituse kohta saab sihtasutusest Martin Elsaesser Stiftung (ainult saksa keeles).