Afaceri internaționale

Aspecte esențiale

Banca Centrală Europeană (BCE) reprezintă o instituție-cheie în afacerile financiare și economice internaționale. BCE implementează politica monetară a zonei euro și formează, împreună cu băncile centrale ale țărilor care au adoptat euro, Eurosistemul. BCE autorizează emiterea celei de-a doua monede din lume ca utilizare.

Zona euro face parte integrantă din economia mondială. Prosperitatea și perspectivele zonei euro depind de mediul internațional. O bună înțelegere a economiei mondiale este, prin urmare, esențială pentru formularea unor politici economice în zona euro care să asigure stabilitatea financiară și să promoveze prosperitatea. Evoluțiile și politicile economice din zona euro pot afecta, la rândul lor, economia mondială, de exemplu prin intermediul schimburilor comerciale, al ratelor dobânzilor, al fluxurilor de capital și al cursurilor de schimb.

BCE deține un rol deosebit de influent pe plan mondial, fiind banca centrală a celei de-a doua economii a lumii și parte componentă a Eurosistemului și emițând cea de-a doua monedă internațională ca utilizare.

Evenimente importante