Rolul internațional al euro

Definiție și orientare

Rolul internațional al euro se referă la utilizarea acestei monede pe piețele mondiale și de către rezidenți ai țărilor din afara zonei euro. Aceștia din urmă pot utiliza euro, de exemplu, în operațiunile de plăți sau tranzacțiile pe piețele financiare derulate cu rezidenți ai zonei euro sau cu alți nerezidenți. În special, euro este utilizat de sectorul oficial al mai multor țări din afara zonei euro ca monedă de rezervă sau ca ancoră monetară.

BCE are o orientare neutră în ceea ce privește utilizarea euro pe plan internațional, respectiv nici nu împiedică, nici nu favorizează utilizarea monedei în afara zonei euro, considerând că această utilizare este, în mare parte, rezultatul forțelor pieței.

Date importante

Tabelul prezintă succint principalele date statistice referitoare la rolul internațional al euro. Datele provin din cea mai recentă ediție a studiului anual The International Role of the Euro (a se vedea mai jos).

De exemplu, din tabel reiese că ponderea instrumentelor exprimate în euro – aproximativ 26% – în deținerile mondiale de rezerve valutare a rămas practic nemodificată, comparativ cu anul anterior. Pe piețele internaționale ale datoriilor, ponderea titlurilor de credit în euro în stocul total al titlurilor s-a redus cu aproximativ 2 puncte procentuale, până la 27,4%, la finele anului 2010, față de anul anterior. Pe piața transfrontalieră a împrumuturilor și pe cea a depozitelor, ponderea instrumentelor în euro a crescut cu aproximativ 0,5 puncte procentuale și, respectiv, cu 1 punct procentual la sfârșitul anului 2010, comparativ cu anul anterior. Pe piețele valutare (volum mediu zilnic), ponderea euro a fost de 19,5% în anul 2010, față de 18,5% în 2007. Trebuie reamintit că modificările la nivelul importanței relative a euro pe piețele internaționale se produc foarte lent.

Key data on the international role of the euro
Sources: BIS, ECB and national sources.
( 1 )  At constant end-2010 exchange rates.
Share of the euro in:
(unless otherwise indicated)
2010 2009
- stock of global foreign exchange reserves ( 1 ) 26.3% 26.0%
- stock of international debt securities (narrow definition)( 1 ) 27.4% 29.5%
- stock of cross-border loans ( 1 ) 19.1% 18.6%
- stock of cross-border deposits ( 1 ) 21.6% 20.4%
- daily foreign exchange market turnover 19.5% 18.5%
(as at 2007)
- settlement/invoicing of goods exports from selected euro area countries to non-euro area countries 68.0% 67.4%
- settlement/invoicing of goods imports of selected euro area countries from non-euro area countries 53.5% 48.6%
Cumulative net shipments of euro banknotes to destinations outside the euro area EUR 107 billion EUR 109 billion

Publicații și comunicate de presă conexe ale BCE

BCE monitorizează îndeaproape utilizarea euro pe plan internațional și, în special, elaborează un studiu periodic – The International Role of the Euro –, care analizează evoluțiile recente ale utilizării euro de către nerezidenți ai zonei euro în schimburile comerciale și operațiunile financiare internaționale. BCE pune la dispoziția publicului un set amplu de indicatori și statistici de ultimă oră, care se bazează parțial pe date brute compilate de BCE și băncile centrale naționale din Eurosistem, precum și serii temporale furnizate de alte bănci centrale participante la sondajele realizate de BCE.

Studiul anual al BCE privind rolul internațional al euro prezintă evoluțiile și tendințele recente, dar oferă și o analiză aprofundată a unor aspecte specifice, examinând posibilii determinanți și posibilele implicații ale utilizării valutelor pe plan internațional. În ultimii ani, au fost publicate în cadrul studiului articole pe următoarele teme:

  • The impact of asset-backed securities on the currency composition of the stock of international debt, iulie 2011
  • What makes a currency a safe haven, iulie 2011
  • Prospects for the international use of emerging market currencies, iulie 2011
  • Excess returns on net foreign assets and international currencies, iulie 2010
  • Currency choice in the issuance of foreign currency-denominated bonds, iulie 2009
  • The use of the euro in global foreign exchange reserves, iulie 2008
  • Asset substitution in central, eastern, and south-eastern Europe: trends and determinants, iunie 2007
  • Determinants of the currency of invoicing in international trade, decembrie 2005
  • Determinants of the currency choice in international bond issuance by corporations, ianuarie 2005
  • The City of London and the international role of the euro, decembrie 2003

Aceste lucrări analitice au favorizat apariția unei direcții de cercetare în cadrul seriilor „Caiete de studii” și „Studii ocazionale” ale BCE:

Articole din Buletinul lunar

Seria „Caiete de studii”

Seria „Studii ocazionale”