Johtokunnan jäsenten kokoukset ja tapahtumat

EKP:n johtokunnan jäsenten aikataulut

EKP julkistaa johtokuntansa jäsenten kunkin kuukauden kokous- ja tapahtuma-aikataulut noin kolmen kuukauden viiveellä.

Aikatauluissa ovat mukana kaikki sellaiset tapaamiset ulkopuolisten osapuolten kanssa, jotka eivät käy ilmi viikkokalenterista tai muista näillä sivuilla jo olevista tiedoista. Aikatauluista jätetään pois vain sellaiset tiedot, joiden julkistaminen voisi vaarantaa yleisen edun Euroopan unionissa.

Mario Draghi Vítor Constâncio Benoît Cœuré Sabine Lautenschläger Yves Mersch Peter Praet